miercuri, martie 02, 2005

Portofoliu de evaluare pentru Managementul Cercetării

Vă prezint portofoliul pentru evaluarea finală la disciplina Managementul Cercetării şi Proiectării Produsului.

Curs: 2 ore/săptămână; seminar 2 ore/ la 2 săptămâni.

1. Referat individual : 10% x nota N1.
Tematica generală: Identificarea şi prezentarea unui aspect inovativ în IMM-urile din jud. Maramureş. (min. 2-3 pagini tehnoredactate)

Termen limită de predare şi susţinere referat: 28 aprilie 2005

2. Referat (eseu) individual : 10% x nota N2.
Tematica generală: Schimbarea tehnologică. Aspecte ale impactului schimbării tehnologice asupra firmei.
Studentul işi alege şi tratează un aspect al impactului schimbării tehnologice asupra firmei.
(min. 2-3 pagini tehnoredactate)

Fără indicarea specifică a bibliografiei: manuale, lucrări de specialitate, Internet.
Termen limită de predare şi susţinere referat: termen 19 mai 2005.

Referatele se vor pregăti tehnoredactate cu caractere TNR 12, la 1,5 rânduri, margini de 2cm. pe întreg conturul paginii. Susţinerea referatului (prezentarea, nu citirea), maxim 5 minute, este obligatorie. pentru susţinere se poate utiliza retroproiectorul, planşe sau videoproiectorul.
Structura referatului: întroducere (motivaţie, aspecte generale), abordarea problemei, puncte de vedere personale, concluzii, bibliografie.
Lucrările de grup sau realizate prin facilităţile de tipul Contol C - Control P (adică Copy - Paste), vor fi eliminate din evaluare si notate cu nota minimă.
3. Nota pentru participarea la activitatea de seminar: 10%xnota N3.
4. În examen vor fi primiţi toţi studenţii care au parcurs toate seminariile, au susţinut şi predat referatele.
5. Participarea la cursuri are pondere de 10% din notă: 10% x Nota N4
6. Nota la examen, N5, are pondere 60% din întreaga notă

Nota finală = 0,10xN1 + 0,10xN2 + 0,10xN3 + 0,1xN4 + 0,6xN5.

Vă doresc succes în parcurgerea semestrului II al anului universitar 2004-2005!

Niciun comentariu: