miercuri, ianuarie 13, 2010

Te vaccinezi impotriva gripei noi?

Ce o mai fi şi cu pandemia asta şi cu problema vaccinurilor? Oare ce să mai cred?
Te vaccinezi impotriva gripei noi?
Eu nu mai ştiu ce să cred? Suntem manipulaţi de sistemele de marketing?

Amintiri de inginer

Astăzi am avut o discuţie profesională cu unul din colegii mei tineri, inginer, doctor, cadru didactic universitar. Şi am primit de la acest coleg două lecţii care mi-au răsturnat ierarhia valorilor:
a.) Un cadru didactic universitar în domeniile inginereşti are datoria de a preda şi de a scrie cursuri. La comisiile de specialitate ale C.N.A.T.D.C.U. pentru confirmarea titlurilor de PROFESOR UNIVERSITAR, CONFERENŢIAR UNIVERSITAR, CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC gradul I şi CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC gradul II, se bifează daca ai articolele de tipul a, de tipul b, carţi in edituri, contracte de cercetare etc.De ce un cadru universitar (mai ales conferenţiar sau profesor) să ştie să efectueze o lucrare de laborator (adică să posede competenţe)sau să treacă la realizarea unor demonstraţii practice?.Nu suntem în uzină ca să abordăm problemele ca acolo, cu dinamica şi practica profesională din întreprinderile private.
b.)Noi, cadrele didactice universitare, avem rolul de a deschide ochii copiilor care vin să înveţe, nu să ştim efectua lucrări de laborator sau alte activităţi practice de natură inginerească (ceea ce ar însemna competenţe).


Din aceste două lecţii am învăţat următoarele:
a.) Sunt groaznic de bătrân şi trebuie să mă retrag din sistemul de învăţământ universitar. Am crezut întotdeauna că un profesor universitar în domeniile inginereşti trebuie să posede competenţe tehnice şi tehnologice de natură practică pe care să le transmită studenţilor. Am crezut că un inginer simplu trebuie să acumuleze competenţe de natură practică deoarece ingineria înseamnă ....expertiză practică.
b.)Dacă peste 50% din cadrele didactice universitare gândesc la fel ca şi colegul meu şi dacă Ministrul Educaţiei (considerabil orientat spre competenţe, provocări de cercetare etc.) acceptă o asemenea situaţie, consider că nu mai am ce căuta în rândul cadrelor didactice universitare.
c.)Acest fel de evoluţii "moderne" ale viziunii despre cadrul didactic universitar în domeniile inginereşti, mă determină să îmi fie ruşine că sunt incapabil a mă conforma unor asemenea viziuni "moderne", poate chiar tinere. În consecinţă, fie ar trebui să fiu eliminat din universitate şi să îmi găsesc loc în sisteme performante de fabricaţie, fie ar trebui să avansez propuneri concrete privind eliminarea din sistemul universitar a unor cadre didactice cu asemenea concepte.


. ...şi când afirmam că suntem puţini profesori universitari care mai putem vorbi despre "amintiri de inginer"!
...poate că unii ajungem profesori universitari prea tineri şi nu suntem încă maturizaţi suficient!
Ce părere aveţi?