joi, martie 03, 2005

Lecţia Fluturelui!

Cei care doriti sa lecturati Lecţia Fluturelui, vă învit pe blogul unei prietene din blogosfera românescă! Clic !

miercuri, martie 02, 2005

Portofoliu de evaluare pentru Managementul Cercetării

Vă prezint portofoliul pentru evaluarea finală la disciplina Managementul Cercetării şi Proiectării Produsului.

Curs: 2 ore/săptămână; seminar 2 ore/ la 2 săptămâni.

1. Referat individual : 10% x nota N1.
Tematica generală: Identificarea şi prezentarea unui aspect inovativ în IMM-urile din jud. Maramureş. (min. 2-3 pagini tehnoredactate)

Termen limită de predare şi susţinere referat: 28 aprilie 2005

2. Referat (eseu) individual : 10% x nota N2.
Tematica generală: Schimbarea tehnologică. Aspecte ale impactului schimbării tehnologice asupra firmei.
Studentul işi alege şi tratează un aspect al impactului schimbării tehnologice asupra firmei.
(min. 2-3 pagini tehnoredactate)

Fără indicarea specifică a bibliografiei: manuale, lucrări de specialitate, Internet.
Termen limită de predare şi susţinere referat: termen 19 mai 2005.

Referatele se vor pregăti tehnoredactate cu caractere TNR 12, la 1,5 rânduri, margini de 2cm. pe întreg conturul paginii. Susţinerea referatului (prezentarea, nu citirea), maxim 5 minute, este obligatorie. pentru susţinere se poate utiliza retroproiectorul, planşe sau videoproiectorul.
Structura referatului: întroducere (motivaţie, aspecte generale), abordarea problemei, puncte de vedere personale, concluzii, bibliografie.
Lucrările de grup sau realizate prin facilităţile de tipul Contol C - Control P (adică Copy - Paste), vor fi eliminate din evaluare si notate cu nota minimă.
3. Nota pentru participarea la activitatea de seminar: 10%xnota N3.
4. În examen vor fi primiţi toţi studenţii care au parcurs toate seminariile, au susţinut şi predat referatele.
5. Participarea la cursuri are pondere de 10% din notă: 10% x Nota N4
6. Nota la examen, N5, are pondere 60% din întreaga notă

Nota finală = 0,10xN1 + 0,10xN2 + 0,10xN3 + 0,1xN4 + 0,6xN5.

Vă doresc succes în parcurgerea semestrului II al anului universitar 2004-2005!

luni, februarie 28, 2005

Portofoliul pentru evaluarea la disciplina TCM

Pentru început vă prezint portofoliul necesar pentru evaluarea finală la disciplina Tehnologia Construcţiei de Maşini (partea a II-a).
Curs: 3 ore/săptămână; laborator: 2 ore/săptămână.
1. Referat individual : 10% x nota N1

Tematica: Metode performante de prelucrare prin aşchiere

Fără indicarea specifică a bibliografiei: manuale, lucrări de specialitate, Internet, cataloage de firme specializate pe prelucrarea prin aşchiere.

Termen de predare şi susţinere referat: 14 aprilie 2005

2. Stabilirea tehnologiei de fabricaţie a unei piese : 10%xnota N2
(piesa care va constitui temă pentru proiect la disciplina TCM, pentru cei care vor promova în anul V), cu următoarele componente:
a.) analiza desenului piesei şi a tehnologicităţii acesteia: desen, material, tratament termic, dimensiuni, lanţuri de dimensiuni, cotare, precizie dimensiuni, toleranţe, masa, etc., elaborare desen nou cu completările introduse.
b.) Prezentarea itinerarului tehnologic de fabricaţie a piesei din desen, în trei variante şi analiza critică a variantelor. Adoptarea variantei finale.
c.) Elaborarea itinerarului tehnologic cu detalierea: fazelor, fixarea piesei, scule, dispozitive, verificatoare, maşina unealtă, conform model de aplicaţie la lucrările de laborator.
d.) Calculul adaosurilor de prelucrare şi a dimensiunilor intermediare.

Bibliografie recomandată :

  • Picoş, C., ş.a. - Proiectarea tehnologiilor de prelucraremecanică prin aşchiere, vol.I şi II. Chişinău, Editura Universitas, 1992.
  • Lobonţiu, M. - Bazele elaborării proceselor tehnologice de prelucrare prin aşchiere. Baia Mare, Editura Universităţii de Nord din Baia Mare, 1998.
  • Vlase, A. ş.a. - Regimuri de aşchiere, adaosuri de prelucrare şi norme tehnice de timp, vol.I şi II. Bucureşti. Editura tehnică 1983.
Termen de predare şi susţinere: 5 mai 2005.

3. Nota pentru desfăşurarea activităţii la lucrările de laborator: 10%xnota N3.

4. În examen vor fi primiţi toţi studenţii care au parcurs toate lucrările de laborator, au susţinut şi predat referatul şi au susţinut şi predat lucrarea tehnologică.
5. Participarea la cursuri are pondere de 10% din notă: 10% x Nota N4
6. Nota la examen, N5, are pondere 60% din întreaga notă.

Nota finală = 0,10xN1 + 0,10xN2 + 0,10xN3 + 0,1xN4 + 0,6xN5.

Vă doresc succes în parcurgerea semestrului II al anului universitar 2004-2005!