miercuri, iulie 13, 2005

Teme pentru licenta

Cred că Studenţii mei de TCM ar trebui să primească temele pentru lucrarea de licenţă. Aşa că mă hărnicesc şi anunţ "TREI" teme. Poate se anunţă amatori, acum înainte de finalul practicii!

1. ASPECTE TRIBOLOGICE ŞI DE PRECIZIE LA TEHNOLOGIILE DE PRELUCRARE PRIN AŞCHIERE PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ ŞI CENTRE DE PRELUCRARE.

2. ASPECTE PRIVIND OPTIMIZAREA PROCESELOR DE PRELUCRARE PRIN AŞCHIERE PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ ŞI CENTRE DE PRELUCRARE.

3. STUDIUL PRELUCRABILITĂŢII PRIN AŞCHIERE A OŢELURILOR MANGANOASE. SOLUŢII TEHNOLOGICE.

Ce ofer?
Muncă! Incercări! Căutări! Ceartă! Shut uri în f...! Între 10-12 ore de muncă pe zi (majoritar intelectuală)!
Cine intră, are doar două soluţii: a.) obţinerea unei note mari la susţinerea lucrării de licenţă (pe picioarele lui proprii); b.) nu va fi respins de o comisie..., ci de coordonator, adică... de mine!
Apropo! Toate temele presupun colaborarea cu firme din mediul economic al municipiului Baia Mare.
Intră cine crede că poate rezista!
Şi... să nu îmi cereţi decît ceea ce credeţi că meritaţi!
Înscrierile se fac la "Comments" ....!!!!